Podrobnosti záznamu

Název
    Changes in the channels and floodplain of Sudetic rivers in the Morava River Basin after flood in July 1997
Autor
    Hrádek, Mojmír
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    The spatial -functional structure of the landscape
Strany
    s. 226-231
Poznámky
    Projekt: IAA3086601, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Změny v korytech a nivách řek povodí Moravy po povodni v červenci roku 1997
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    catastrophic floods
    channels
    erosion and depositional landforms
    flood discharges
    floodplain
Klíčové slovo
    1997
    After
    Basin
    Changes
    Channels
    Flood
    Floodplain
    July
    Morava
    River
    Rivers
    Sudetic
Abstrakt (česky)
   Povodeň 1997 byla nejextrémnější povodeň jaká postihla povodí Moravy v ČR ve 20.stol. V článku je věnována pozornost geomorfologickým změnám, které v korytech a nivách řek povodeň způsobila. Byla popsána řada dosud u nás nepsaných tvarů erozních i akumulačních z nichž lze jmenovat erozní výmolová a průvalová povodňová koryta typu chute a crawasse channel a různé typy povodňových nánosů podle jejich zrnitosti. Pozoznost byla věnována i popovodňovému vývoji řek, např. vzniku anastomozního typu říční sítě.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012