Podrobnosti záznamu

Název
    Changes of ash and sulphur content in coal mine production cycle
Údaj o odpovědnosti
    Krystian Probierz, Marek Marcisz
Další názvy
    Změny obsahu popela a síry během těžebního cyklu uhelného dolu
Autor
    Marcisz, Marek
    Probierz, Krystian
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Vol. 48, no. 2
Strany
    p. 57-64
Rok
    2002
Poznámky
    2 obr., 1 diagr., 3 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    553.9
    622.33
Skupina konspektu
    553
    622
Předmětová skupina
    hornoslezská pánev
    obsah popela
    síra
    těžba podzemní
    uhlí bituminózní
    úpravnictví
    využití nerostných zdrojů
Geografické jméno
    Polsko - jihozápad
Klíčové slovo
    Ash
    Changes
    Coal
    Content
    Cycle
    Mine
    Production
    Sulphur
Abstrakt (anglicky)
   Changes of the qualitative parameters of coal during exploitation and preparation process, that is from in situ coal to the final coal product in the coal mine were followed. Retrospective recognition of the deposit (in the form of digital map of isolines) was carried out. All production lines with their trouble spots (where change of qualitative parameters of coal is possible) were analised. Possibility of application of the results of the work was showed
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    2. 3. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012