Podrobnosti záznamu

Název
    Changes of spatial differentiation in livestock breeding in the Czech Republic after 1990
Autor
    Martinát, Stanislav
Konference
    Ph.D. Workshop 2006 (08.11.2006-08.11.2006 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Ph.D. Workshop 2006 Proceedings
Strany
    S. 35-41
Poznámky
    Projekt: GA205/04/0975, GA ČR
    Překlad názvu: Změny v prostorové diferenciace chovu dobytka v České republice po roce 1990
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    agriculture transfromation
    Czech Republic
    livestock breeding
    spatial differentiation
Klíčové slovo
    1990
    After
    Breeding
    Changes
    Czech
    Differentiation
    Livestock
    Republic
    Spatial
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se zabývá problémem změn prostorového rozložení chovu hospodářských zvířat v České republice po roce 1990. Z geografického úhlu pohledu jsou tyto aktivity sledovány v souvislosti s transformací centrálně plánované ekonomiky v ekonomiku tržní. Ohled je také brán na vývoj po vstupu země do EU. V první části příspěvku, kdy jsou jako územní jednotky využívány okresy, jsou analyzovány změny počtu hospodářských zvířat v období let 1990-2001. Důraz je kladen na proměny sledovaného problému v okresech s převažujícími horskými a podhorskými podmínkami. Druhá část příspěvku se zabývá obdobím let 2001-2005, jako územní jednotky jsou zde využity kraje. V poslední části je rozebíráno celé sledované období a uvažováno o budoucím vývoji chovu hospodářských zvířat v podmínkách České republiky.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012