Podrobnosti záznamu

Název
    Changes of the inner structures in Brno under the influence of the demographic changes in the period after 1989
Autor
    Klusáček, Petr
    Martinát, Stanislav
Konference
    Geografické aspekty středoevropského prostoru (13.09.2007-13.09.2007 : Brno, Česká republika)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Geography in Czechia and Slovakia
Strany
    S. 341-345
Poznámky
    Překlad názvu: Proměny vnitřních struktur Brna pod vlivem demografických změn v období po roce 1989
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Brno
    Demographic change
    inner-city
    re-urbanisation
    suburbanisation
Klíčové slovo
    1989
    After
    Brno
    Changes
    Demographic
    Influence
    Inner
    Period
    Structures
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se zabývá zkoumáním sociálních a prostorových důsledků demografických změna na příkladu města Brna. Prostorově je pozornost zejména zaměřena na oblast vnitřního města s převahou starší předválečné výstavby, přičemž vnitřní město bylo vymezeno za pomoci agregace vybraných základních sídelních jednotek. Komparace využívá některé demografické charakteristiky ze sčítání lidu, domů a bytů z let 1991 a 2001. Proces stárnutí populace je intensivnější ve vnitřním městě než v ostatních částech Brna. Rozdílné zastoupení obyvatel s dokončeným terciálním vzděláním na území různých okrsků vnitřního města vypovídá především o odlišných podmínkách bydlení.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012