Podrobnosti záznamu

Název
    Changes of the pore system and the interstratification mode of the I-M layer structure weathered marlstones (historical buildings in Prague)
Údaj o odpovědnosti
    Ludvík Čichovský
Další názvy
    Změny pórového systému a parametrů smíšených struktur illit-montmorillonit zvětrávacích kůr slínovců (historické stavby v Praze)
Autor
    Čichovský, Ludvík
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    č. 1
Strany
    s. 223-244
Rok
    1989
Poznámky
    1 obr., 4 fot., 1 tab., 9 diag., 1 pl.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Předmětová skupina
    fylosilikáty
    illit-montmorillonitové struktury
    kámen stavební
    opuka
    pórovitost
    zvětrávání
    zvětrávání chemické
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Praha
Klíčové slovo
    Buildings
    Changes
    Historical
    I-M
    Interstratification
    Layer
    Marlstones
    Mode
    Pore
    Prague
    Structure
    System
    Weathered
Abstrakt (česky)
   Pro aplikaci hydrofobních látek při rekonstrukci historických staveb jsou důležitá tato fakta: absolutní a lokální maxima hodnoty celkové pórovitosti limitující stupeň mrazuvzdornosti slínovců. Maximální četnost velikosti pórů 3.10-2 - 7,5 m v hloubkách 3,5 až 8,5 cm kamene určuje zónu intenzivních chemických reakcí mezi atmosférou a materií slínovců. Též obsah montmorillonitu a stupeň uspořádanosti nepravidelné smíšené struktury illit-montmorillonit je indikátorem zón chemických přeměn horniny v agresívní atmosféře Prahy
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 6. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012