Podrobnosti záznamu

Název
    Chapter 4: Geomorphological investigations at Machu Picchu, Peru
Další názvy
    Geomorfologické výzkumy na Machu Picchu, Peru.
Autor
    Klimeš, Jan
    Vilímek, Vít
    Zvelebil, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Landslides. Risk Analysis and Sustainable Disaster Management
Strany
    6
Poznámky
    Akce: 2005 ; Heidelberg
Výraz tezauru
    landslides, monitoring, geomorphology, Machu Picchu, Peru
Klíčové slovo
    Chapter
    Geomorphological
    Investigations
    Machu
    Peru
    Picchu
Abstrakt (česky)
   Vývoj reliéfu na Machu Picchu byl komplexní. Destrukční geomorfologické procesy tu často sledovaly predispoziciy danou tektonickou strukturou. Mimo svahových púohybů tu byla také aktivní říční eroze a odnos hmot zvětráváním a povrchovou i podpovrchovou erozí na svahu. Horský reliéf byl výrazně modelován svhovými pohyby velkých měřítek. jejich současná aktivita však zatím zůstává nejistá navzdory zjištění nevratných pohybů v řádu 0,1 mm/rok na několika místech lokality. Jako vysvětlení jejich existence v úvahu připadají hlavně podzemní eroze sufozí podél tektonicky a svahovými pohyby drcených zón, spolu s netovnoměrným sedáním těžkých kamenných budov na vodou více syceném podloží. V každém případě však, budou-li zachovány stávající podmínky, nebezpečí vzniku katastroficky rychlého skalního sesuvu na lokalitě nehrozí pro časový interval minimálně měsíce až léta.
Abstrakt (anglicky)
   Landscape evolution at Machu Picchu is complex. Destructive geomorphologic processes have often followed predispositions by tectonic structure. Besides slope movements, also river erosion and selective mass wasting by weathering and superficial and uderground erosion has been active, there. Large-scale slope movements have seriousy affected mountain morphology. Yet, their present-day activity remains uncertain, in spite, that monitoring time series have shown irreversible movements of the order of 0,1 mm/year at several sites of the archaeological area. Underground erosion by suffosion along tectonically and by the large-scale landslides shattered zones, and uneven settlements of heavy stone buildings on water more saturated grounds are the other potential explanations to those movements. In any case, the occurrence of a large-scale catastrophically rapid slope movement event is improbable within the short time interval of several years, if the present day conditions are maintained.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014