Podrobnosti záznamu

Název
    Chapter 6: Nonlinear Science issues in the dynamics of unstable rock slopes: New tools for rock fall risk assessment and early warnings
Další názvy
    Nelineární věda v dynamice nestabilních svahů: Nové nástroje pro ocenění rizika skalních řícení a včasné varování.
Autor
    Novotná, Dagmar
    Paluš, Milan
    Zvelebil, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2006
Zdrojový dokument - monografie
    Fractal Analysis for Natural Hazards; Geological Society Special Publication no. 261
Výraz tezauru
    displacement monitoring time series, nonlinear dynamics, numerical and toplogical methods, case histories
Klíčové slovo
    Assessment
    Chapter
    Dynamics
    Early
    Fall
    Issues
    New
    Nonlinear
    Risk
    Rock
    Science
    Slopes
    Tools
    Unstable
    Warnings
Abstrakt (česky)
   Až dosud skrytou informaci je možno odhalit v časových řadách monitorování pohybů na nestabilních svazích, je-li užito numerických a grafických metod nelineární vědy. Fraktální rysy jsou takovou skrytou informací. přitom kvalitativně odlišují dynamiku nestabilního systému svahu ve stavech nedaleko a daleko od rovnováhy. To umožňuje neobvykle brzy identifikovat stav bezprostředního nebezpečí vzniku řícení a vyslat včasné varování. Identifikaci přechodu mezi stavy blízko a daleko od rovnávy umožńují také portréty systému ve fázovém prostoru a korelogramy časových řad. Posledně uvedené rovněž dovolují daleko citlivěji rozlišit skutečnou vlastní aktivitu procesu porušování stability od klimaticky podmíněných, obvykle vratných deformací.
Abstrakt (anglicky)
   Information up-to-now hidden is revealed within time series of displacements on unstable rock slopes, when numerical and graphical methods of the Nonlinear Sciences are applied. Fractal pattern is an example of such hidden information. It makes a qualitative difference between intrinsic slope movement dynamics of the near-to-equilibrium and the far-from-equilibrium dynamical states of slope failure system. It helps to identify the stage of immediate danger of rock fall occurrence, just in time to launch an efficient early warning. Phase portrait and correlograms of time series can reveal the transitions from the near-to-equilibrium to the far-from-equilibrium dynamical states, and to help to distinguishing between intrinsic slope movement dynamics and climatically driven reversible deformation activity. The nonlinear approach make possible a break through the main drawback of predominantly used phenomenological-empirical models - the higher employment of computerised assessment of mon
   itoring data.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014