Podrobnosti záznamu

Název
    Character and dynamics of the floodplain of the Losenice River, Šumava Mts
Autor
    Hartvich, Filip
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Silva Gabreta
Svazek/č.
    Roč. 13, č. 3
Strany
    s. 237-249
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: KJB300460501, GA AV ČR, CZ
    Projekt: SM/2/57/05, MŽP, CZ
    Překlad názvu: Charakter a dynamika údolní nivy Losenice na Šumavě
    Rozsah: 13 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    flood consequences
    floodplain
    GIS delineation
Klíčové slovo
    Character
    Dynamics
    Floodplain
    Losenice
    Mts
    River
    Šumava
Abstrakt (česky)
   V tomto článku jsou představeny indikátory poměrně značné dynamiky údolní nivy toku Losenice. Doklady této aktivity pochází z různých zdrojů: výzkumu sedimentů, morfologie nivy, tvaru koryta, rekonstruce průběhu povodní, vzájemného vztahu svahových a fluviálních procesů v úzkém údolí a dalších.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012