Podrobnosti záznamu

Název
    Characterisation of some kaolins in relationship with electric insulator ceramics microstructure
Údaj o odpovědnosti
    Maria Gorea, Ferenc Kristály, Dana Pop
Autor
    Gorea, Maria
    Kristály, Ferenc
    Pop, Dana
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta mineralogica-petrographica
Svazek/č.
    Vol. 46
Strany
    p. 9-14
Rok
    2005
Poznámky
    5 obr., 4 fot., 3 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta mineral. petrogr. (Szeged)
Klasifikační znak
    549
    553.5/.8
Skupina konspektu
    549
    553
Předmětová skupina
    analýza termogravimetrická
    cristobalit
    dehydroxylace
    difrakce rentgenová
    krystalinita
    křemen
    materiály izolační
    metoda DTA
    mikroskopie elektronová
    mineralogie technická
    minerály jílové
    muskovit
    nauka o materiálech
    složení chemické
    spektrometrie absorbční
    surovina kaolinová
    suroviny keramické
    vitrifikace
    vlastnosti tepelné
Geografické jméno
    Bulharsko
    Česko
    Rumunsko
    SRN
Klíčové slovo
    Ceramics
    Characterisation
    Electric
    Insulator
    Kaolins
    Microstructure
    Relationship
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012