Podrobnosti záznamu

Název
    Characterisation of the Groundwater Bodies in the Crystalline Complex of the Jihlava River Basin
Další názvy
    Charakterizace těles podzemní vody v horninách krystalinka v povodí řeky Jihlavy.
Autor
    Kryštofová, Eva
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Geosience and the European Water Framework Directive
Poznámky
    Akce: 2003 ; Hannover
Výraz tezauru
    crystalline complex, hydrogeologic regions, groundwater bodies, hydrogeological characterisation, hydraulic parametres
Klíčové slovo
    Basin
    Bodies
    Characterisation
    Complex
    Crystalline
    Groundwater
    Jihlava
    River
Abstrakt (česky)
   Na území České republiky je možné vymezit území s podobnými podmínkami oběhu podzemní vody. S ohledem na geologické, hydrogeologické, klimatické a morfologiké podmínky byla provedena hydrogeologická rajnizace. pro potřeby bilance podzemních vod je nezbytné charakterizovat všechny částioběhu podzemní vody a ostatní hydrogeologické pdmínky.
Abstrakt (anglicky)
   In the territory of Czech Republic the areas of similar conditions of the groundwater circulations can be found. With regard to geologic, hydrogeologic, hydrologic, climatic and morfologic conditions the hydrogeological characterisation was made. Due to the need of groundwater balance it is esential to define all periods of groundwater circulation and charcterise hydrogeological conditions.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014