Podrobnosti záznamu

Název
    Characteristic features of Paleoalpine and Epipaleoalpine landmass of the West Carpathians
Údaj o odpovědnosti
    Juraj Činčura
Autor
    Činčura, Juraj
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický zborník Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Vol. 41, no. 1
Strany
    s. 29-37
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Předmětová skupina
    bauxit
    kras
    křída
    vrásnění alpinské
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Carpathians
    Characteristic
    Epipaleoalpine
    Features
    Landmass
    Paleoalpine
    West
Abstrakt (česky)
   Práce se zabývá suchozemským křídovým a paleogenním vývojem kvasiplatformy, která vznikla dočasnou stabilizací Centrálních a Vnitřních Západních Karpat během paleoalpinské etapy. Pozornost se věnuje vzniku a vývoji krasových jevů, které byly výsledkem exogenní modelace pevniny v podmínkách monzunového nebo subekvatoriálního klimatu.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012