Podrobnosti záznamu

Název
    Characteristic of heavy metals distribution at dump-fields of Cu-deposit Ľubietová
Další názvy
    Distribúcia vybraných ťažkých kovov na haldových poliach Cu ložiska Ľubietová