Podrobnosti záznamu

Název
    Characteristics of seismicity induced by mining operations in the upper silesian coal field
Údaj o odpovědnosti
    Józef Dubiňski, Józef Nowak, Adam Baránski
Další názvy
    Charakteristiky seizmicity vyvolané důlními pracemi v hornoslezské uhelné pánvi
Autor
    Baránski, Adam
    Dubiňski, Józef
    Nowak, Józef
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta montana
Svazek/č.
    Roč. 83
Strany
    s. 115-127
Rok
    1990
Poznámky
    3 obr., 3 tab., 3 sch.
    Zkr. název ser.: Acta montana
Předmětová skupina
    antropogenní jevy
    hornoslezská pánev
    otřes důlní
    seizmika
    seizmoakustika
    těžba pevných paliv
    těžba podzemní
Geografické jméno
    Polsko
Klíčové slovo
    Characteristics
    Coal
    Field
    Induced
    Mining
    Operations
    Seismicity
    Silesian
    Upper
Abstrakt (česky)
   Hornoslezská uhelná pánev na území Polska produkuje asi 190 milionů tun kamenného uhlí ročně. Intensivní důlní činnost je provázena seismicitou, ohrožující provoz důlními otřesy. Rozmístění seismických oblastí a úroveň seismické aktivity závisí na geologické stavbě a podmínkách dobývání. Seismická aktivita klesá v obdobích, kde se dobývací práce zpomalují nebo přerušují
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012