Podrobnosti záznamu

Název
    Characterization of anthropogenic influence on the soil cover on selected localities of Prague
Autor
    Hájek, Pavel
    Krejčová, J.
    Šťastný, Martin
    Žigová, Anna
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta geodynamica et geomaterialia
Svazek/č.
    Roč. 4, č. 3
Strany
    s. 39-49
Rok
    2007
Poznámky
    Projekt: IAA300130504, GA AV ČR
    Překlad názvu: Charakterizace antropogenního vlivu na půdní pokryv vybraných lokalit v Praze
    Rozsah: 11 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    anthropogenically affected areas of Prague
    clay mineralogy
    hot-water extractable carbon
    loess
    soil development
Klíčové slovo
    Anthropogenic
    Characterization
    Cover
    Influence
    Localities
    Prague
    Selected
    Soil
Abstrakt (česky)
   Charakter půdního pokryvu na antropogenně ovlivněných územích Prahy byl stanovený na základě půdní morfologie, zrnitostního rozboru, chemických vlastností, vlastností organického podílu půdy a mineralogie jílové frakce. Stupeň antropogenního ovlivnění jednotlivých profilů byl různý. Pravděpodobně poprvé byly údaje o distribuci uhlíku extrahovatelného horkou vodou v půdních profilech na území Prahy.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012