Podrobnosti záznamu

Název
    Charakter eluvií granitoidů v severozápadní části Jizerských hor: typické profily a distribuce draslíku
Další názvy
    The characteristic and thickness of the granite gruss in the northwest part of the Jizerské hory Mountains: condition of origin, weathering processess and geophysical charakteristic
Autor
    Martínek, Karel
    Štor, Tomáš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    6
Rok
    2013
Výraz tezauru
    geomorphology, weathering processes, Jizerské hory Mts.
Klíčové slovo
    Charakter
    části
    Distribuce
    Draslíku
    Eluvií
    Granitoidů
    Hor
    Jizerských
    Profily
    Severozápadní
    Typické
Abstrakt (česky)
   Tento příspěvek se zaměřuje na výskyty eluvií, tj. nepřemístěných zvětralin hrubě až středně zrnitého porfyrického biotitického granitu libereckého typu a středně zrnitého výrazně porfyrického biotitického granitu jizerského typu. Zkoumá také potenciální možnost využití metody letecké gama-spektrometrie při geologickém mapování. Přípovrchová zvětralá vrstva eluvia dosahuje v některých místech Jizerských hor až několika metrů a bez velkých odkryvů není vždy snadné ji odlišit od svahových sedimentů.Článek se dále zabývá významem jednotlivých zvětrávacích na vývoji eluvií a svahovin.
Abstrakt (anglicky)
   The characteristic and thickness of the granite gruss in the northwest part of the Jizerské hory Mountains: condition of origin, weathering processess and geophysical charakteristic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014