Podrobnosti záznamu

Název
    Charakter proudění a střední doba zdržení vody v nesaturované zóně krasu (Ochozská jeskyně, Moravský kras)
Další názvy
    Flow and mean residence time in karst unsaturated zone (Ochoz Cave, Moravian Karst)
Autor
    Bruthans, Jiří
    Churáčková, Zdeňka
    Jež, Milan
    Kamas, Jiří
    Vysoká, Helena
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce ?
Svazek/č.
    Č. 2009
Strany
    3
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Flow of water
    isotopic dating
    karst
    Ochoz Cave, Moravian Karst
    residence of water time
    unsaturated zone
Klíčové slovo
    Charakter
    Doba
    Jeskyně
    Kras
    Krasu
    Moravský
    Nesaturované
    Ochozská
    Proudění
    Střední
    Vody
    Zdržení
    Zóně
Abstrakt (česky)
   Výzkum proudění a zdržení vody v Ochozské jeskyni, nesaturovaná zóna moravského krasu. Výzkum s použitím izotopového datování, a sestavení modelu proudění.
Abstrakt (anglicky)
   Research of flow and residence of water in Ochoz Cave in Moravian Karst. Research with using isotopic dating, used model of water flowing.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012