Podrobnosti záznamu

Název
    Charakter srážek za posledních 200 let v pražském Klementinu a jejich vliv na hospodaření s vodou v krajině
Autor
    Střeštík, Jaroslav
Konference
    Voda, půda a rostliny (29.05.2013-30.05.2013 : Křtiny, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Voda, půda a rostliny
Poznámky
    Překlad názvu: Character of precipitation during the last 200 years in Prague Klementinum and their impact on water management in the landscape
    Rozsah: 12 s. : C
Předmětová kategorie
    abundant rainfall
    drought
    precipitation variability
    river flows
Klíčové slovo
    200
    Charakter
    Hospodaření
    Klementinu
    Krajině
    Let
    Posledních
    Pražském
    Srážek
    Vliv
    Vodou
Abstrakt (česky)
   Průběh ročních srážkových úhrnů nevykazuje žádnou změnu za 200 let, pouze velmi malý pokles ve 20. století, zvláště v jeho druhé polovině. Stejný, jen o málo silnější trend platí také pro počet dní v každém roce s vydatnými srážkami a pro procento ročního srážkového úhrnu spadlého v těchto dnech. Proto stále více vody spadne při slabších deštích namísto při silnějších, což není příznivé pro zemědělství, neboť více vody se odpaří krátce po dešti. Ve stejném období průtoky vody ve velkých řekách rostou, případně jen málo klesají, ačkoliv srážkové úhrny klesají rychleji. To znamená, že roste podíl vody odtékající do moře a klesá podíl zůstávající v krajině.Všechny tyto faktory přispívají k občasnému nedostatku vody a ke zvyšujícímu se nebezpečí výskytu sucha.
Abstrakt (anglicky)
   The course of the annual precipitation displays no change over 200 years, only a very slow decline during the 20th century, particularly in its second half. The same, just a little stronger trend holds true for the number of days in each year with abundant precipitation and for percentage of annual precipitation in these days. Therefore, more and more water falls during weak rains instead of the richer ones, which is not favorable for agriculture, because more water evaporates shortly after the rain. In the same period, water flows in major rivers increase, or very little decrease, although precipitation totals are falling more rapidly. Therefore, the proportion of water flowing into the sea is increasing and the proportion remaining in the landscape decreases. All these factors contribute to an intermittent water shortages and an increasing risk of drought occurrence.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    23. 10. 2014