Podrobnosti záznamu

Název
    Charakteristika nerostotvorného prostředí některých příbramských ložisek na základě studia fluidních inkluzí
Údaj o odpovědnosti
    Petr Dobeš
Další názvy
    Characterization of the mineral forming environment of some Příbram deposits based on fluid inclusion studies
Autor
    Dobeš, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Strany
    s. 44-45
Rok
    1991
Předmětová skupina
    geneze ložiska
    inkluze fluidní
    ložisko žilné
    plynokapalné inkluze
    radioaktivní suroviny
    rudy barevných kovů
    suroviny radioaktivní
    teplota homogenizace
Geografické jméno
    Březové Hory
    ČSFR-Čechy
    Hluboš
    Sádek
    Vrančice
Klíčové slovo
    Charakteristika
    Fluidních
    Inkluzí
    Ložisek
    Některých
    Nerostotvorného
    Prostředí
    Příbramských
    Studia
    Základě
Abstrakt (česky)
   Fluidní inkluze byly studovány v sideritu, křemeni, sfaleritu, dolomitankeritickém karbonátu, kalcitu a barytu z různých minerálních asociací žil ložisek Březové Hory, Sádek, hluboš, Vrančice a z ložisek uranových rud. K ukládání minerálů polymetalických stadií na Březových Horách docházelo při 300 až 210 stupních C z roztoků o salinitě 10-26 hmot. NaCl ekv. Nižší teploty byly zjištěny pro inkluze z Vrančic a uranových ložisek, kalcity obsahují inkluze s velmi nízkou salinitou, do 5 hmot. NaCl ekv. V inkluzích z Březových Hor, Sádku a Hluboše jsou hlavními složkami NaCl a MgCl2,z Vrančic CaCl2, což pravděpodobně souvisí s vyluhováním plutonických hornin v okolí při výstupu fluid
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012