Podrobnosti záznamu

Název
    Charakteristika nerostotvorného prostředí na vybraných lokalitách Jeseníků na základě studia fluidních inkluzí
Údaj o odpovědnosti
    Jana Ďurišová
Další názvy
    Fluid inclusion study in the Jeseníky ore district (Czechoslovakia)
Autor
    Ďurišová, Jana, 1936-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník geologických věd. Ložisková geologie, mineralogie
Svazek/č.
    Roč. 29
Strany
    s. 167-186
Rok
    1990
Poznámky
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, ložisk. Geol. Mineral.
Předmětová skupina
    geneze ložiska
    hydrotermální podmínky
    inkluze fluidní
    ložisko metamorfované
    metamorfóza regionální
    mineralizátory
    moravský devon a spodní karbon
    oxid uhličitý
    rudy Au
    rudy barevných kovů
    rudy Cu
    rudy Mo
    silesikum
    teplota
    tlak
    vlastnosti fyzikálně-chemické
    žíla rudní
    žilník
Geografické jméno
    Černá Voda
    ČSFR-Morava
    Suchá Rudná Žulová
    Vidly
    Zlaté Hory
    Zlatý Chlum
Klíčové slovo
    Charakteristika
    Fluidních
    Inkluzí
    Jeseníků
    Lokalitách
    Nerostotvorného
    Prostředí
    Studia
    Vybraných
    Základě
Abstrakt (česky)
   Plynokapalné inkluze byly studovány v křemeni z magmatických a metamorfovaných hornin a z rudních mineralizací na vybraných lokalitách Jeseníků. Inkluze v křemeni z metamorfovaných hornin obsahují CO2 o vysoké hustotě. Změny hustoty CO2 potvrzují pokles intenzity metamorfózy ve směru Zlatý Chlum - Zlaté Hory - Vidly - Suchá Rudná. Křemenné žíly na ložisku Zlaté Hory vznikaly při poklesu teploty, tlaku i podílu CO2 v roztoku. Při teplotách do 180 °C vznikaly křišťály nalezené v okolí Žulové a žilný křemen u Stříbrníku
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012