Podrobnosti záznamu

Název
    Charakteristika spodnokarbonských klastických sedimentů na listu 25-123 Hranice
Další názvy
    Characterization of the Lower Carboniferous siliciclastic sediments at the map-sheet 25-123 Hranice
Autor
    Gilíková, Helena
    Maštera, L.
    Otava, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002
Svazek/č.
    Roč. 10, č. září
Strany
    4
Rok
    2003
Výraz tezauru
    Moravice Fm., Hradec-Kyjovice Fm, petrology, heavy minerals
Klíčové slovo
    25-123
    Charakteristika
    Hranice
    Klastických
    Listu
    Sedimentů
    Spodnokarbonských
Abstrakt (česky)
   Petrografické studium spodnokarbonských sedimentů na listu Hranice 25-123 potvrdilo rozdíly valounového složení slepenců moravické=ho a hradecko-kyjovického souvrství.Z pohledu petrofaciální analýzy byly obě zmíněné jednotky dotovány především z recyklovaného orogénu. Asociace průsvitných těžkých minerálů a chemismus detritických granátů odráží podstatné zastoupení vysokometamorfovaných hornin ve zdroji.
Abstrakt (anglicky)
   Characterization of the Lower Carboniferous siliciclastic sediments at the map-sheet 25-123 Hranice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014