Podrobnosti záznamu

Název
    Charakteristika zemědělských půd na spraších Pražské plošiny
Autor
    Šťastný, Martin
    Žigová, Anna
Konference
    Pôdoznalecké dni 2014. Ekosystémové služby pôdy v poľnohospodárskej a lesnej krajine (09.09.2014-11.09.2014 : Skalica, Slovensko)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    abstrakt
Zdrojový dokument - monografie
    Pôdoznalecké dni 2014. Ekosystémové služby pôdy v poľnohospodárskej a lesnej krajine : zborník abstraktov
Strany
    S. 46-46
Poznámky
    Překlad názvu: Characteristics of agricultural soils on loesses of the Prague Plateau
    Rozsah: 1 s.
Předmětová kategorie
    loess
    mineral composition of soils
    pedogenic clay differentiation
Klíčové slovo
    Charakteristika
    Plošiny
    Pražské
    Půd
    Spraších
    Zemědělských
Abstrakt (česky)
   Cílem příspěvku je doplnit poznatky o vývoji antropogenně ovlivňovaných půdách na spraších, zejména o jejich mineralogickém složení. V mineralogickém složení černozemí luvických a hnědozemě modální převládá křemen dále illit a kaolinit. Zrnitostní složení, hodnoty pH a stupeň nasycenosti sorpčního komplexu ukazují na výraznější proces illimerizace u hnědozemě modální.
Abstrakt (anglicky)
   The aim of this paper is to provide information on the development of anthropogenically influenced soils on loesses, especially on their mineral composition. Luvic Chernozem and Haplic Luvisols are generally dominated by quartz, further by illite and kaolinite. The particle size composition, pH values and base saturation show a more significant pedogenic clay differentiation in Haplic Luvisol.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    23. 10. 2014