Podrobnosti záznamu

Název
    Charakteristiky zlomových struktur v oblasti DP Kačice (KD Kladno)
Údaj o odpovědnosti
    Robert Brož
Další názvy
    Characteristics of fault structures in the area of the Kačice mining field (Black Coal Mines Kladno)
Autor
    Brož, Robert
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta montana
Svazek/č.
    Roč. 83
Strany
    s. 7-20
Rok
    1990
Poznámky
    7 obr., 1 tab.
    Zkr. název ser.: Acta montana
Předmětová skupina
    antropogenní jevy
    karbon-svrchní
    kladensko-rakovnická pánev
    otřes důlní
    tektonika
    těžba podzemní
    uhelná sloj
    zlom
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Kačice
Klíčové slovo
    Charakteristiky
    DP
    Kačice
    KD
    Kladno
    Oblasti
    Struktur
    Zlomových
Abstrakt (česky)
   Dobývací prostor Kačice zahrnuje dolínskou sloj a hlavní kladenskou sloj. Cílem provedeného výzkumu bylo podat představu o porušenosti obou slojí zlomovou tektonikou. Směrové charakteristiky byly vyhodnoceny u 701 zlomů, pro klasifikaci porušenosti (Ip - frekvence zlomů) bylo započteno 676 zlomů. Výsledky dokládají odlišný charakter zlomů v obou slojích, kde se dosud nevyskytly důlní otřesy. Výsledky budou sloužit pro hodnocení otřesovosti na lokalitě Slaný
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012