Podrobnosti záznamu

Název
    Charakterizace a restaurování glazovaných historických pánviček
Autor
    Jonášová, Šárka
    Kloužková, A.
    Svobodová, Ljuba
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sklář a keramik
Svazek/č.
    Roč. 62, 13/14
Strany
    s. 368-373
Rok
    2012
Poznámky
    Projekt: TA01010844, GA TA ČR3cav_un_auth*0271490
    Překlad názvu: Characterization and restoration of glazed historical pelvises
    Rozsah: 6 s.
Předmětová kategorie
    ceramic pelvis
    chemical composition
    glaze
Klíčové slovo
    Charakterizace
    Glazovaných
    Historických
    Pánviček
    Restaurování
Abstrakt (česky)
   Bylo hodnoceno mineralogické a chemické složení střepových hmot, chemické složení glazur a mineralogické složení glazovaných keramických pánviček užívaných v období 16.-18. století jako kuchyňské nádobí. Bylo prokázáno, že prvotní příčinou degradace glazur byl nesoulad KTR střepu a příslušné glazury už při výrobě. Ten byl prohlouben ještě následným působením půdní vlhkosti a vedl až k odlupování glazur. Trojnožky byly podle všech etických zásad zrestaurovány.
Abstrakt (anglicky)
   Mineralogical and chemical composition of the fragments of the ceramics body and chemical composition of the glazes of the glazed ceramic pelvises were analysed. They were used as kitchen ware in the 16th-18th century. It was proved that the original cause of the degradation of the glazes was the disagreement of the CTE of the ceramics body and the relevant glaze already during the production. The degradation of the glazes was intensified by subsequent impacts of soil moisture and lead to the flaking of the glazes. All the tripods were restored in accordance with all ethical principles.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    19. 3. 2014