Podrobnosti záznamu

Název
    Charakterizace ropných produktů ve vodách pomocí infračervené spektroskopie. Část II. Shluková analýza
Údaj o odpovědnosti
    Petr Homola
Autor
    Homola, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Vodní hospodářství
Svazek/č.
    Roč. 40, č. 5
Strany
    s. 211-215
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Předmětová skupina
    analýza škodlivin
    grafické techniky
    instrumentální metody
    kontaminace vod
    metody analytické
    sdružovací analýza
    spektrometrie IR
Klíčové slovo
    Analýza
    Charakterizace
    II
    Infračervené
    Pomocí
    Produktů
    Ropných
    Shluková
    Spektroskopie
    Vodách
Abstrakt (česky)
   Sledování ropných produktů ve vodách infračervenou spektrometrií (poměry absorbancí). Zpracování výsledků Q-metodou hierarchické sdružovací analýzy. Vzorky vod byly extrahovány čistým chloridem uhličitým a jejich spektra byla měřena v intervalu 3200 - 2600 cm-1, spolu se standardy ropných produktů. Sdružovací analýza vytvořila seskupení podobných objektů (vzorků) se shodným složením znečišťujících látek.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012