Podrobnosti záznamu

Název
    Chemical and mineralogical signatures of gold formed in oxidizing chloride hydrothermal systems and their significance within populations of placer gold grains collected during reconnaissance
Další názvy
    Chemismus a mineralogie zlata vznikajícího v oxidačním chloridovém hydrotermálním systému a jeho význam při průzkumu výskytů rozsypového zlata
Autor
    Bond, D.
    Chapman, Robert
    Faigreve, B.
    Leake, R.C.
    Štědrá, Veronika
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Economic Geology
Svazek/č.
    Roč. 104, č. 4
Strany
    22
Rok
    2009
Výraz tezauru
    placer, gold, chemistry, mineralogy, Devon, Red Beds, chloride, Bohemian Massif, Great Britain
Klíčové slovo
    Chemical
    Chloride
    Collected
    During
    Formed
    Gold
    Grains
    Hydrothermal
    Mineralogical
    Oxidizing
    Placer
    Populations
    Reconnaissance
    Signatures
    Significance
    Systems
    Within
Abstrakt (česky)
   Článek zobecňuje poznatky o výskytech, chemismu a mechanismech vzniku aluviálního zlata vázaného na větrající klastické sedimenty typu Red Beds a jejich redepozici za pomoci hydrotermálních chloridových systémů.
Abstrakt (anglicky)
   Description of placer gold types from several occurrences in Great Britain and Bohemia, source of which are related to clastic sediments of the Red Bed type, ascribed to formation and/or transfer by oxidizing chloride hydrothermal system.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014