Podrobnosti záznamu

Název
    Chemical composition and paragenesis of wolframite from the Dolní Bory pegmatites, western Moravia, Czechoslovakia
Údaj o odpovědnosti
    Milan Novák, Vladimír Šrein
Další názvy
    Chemické složení a parageneze wolframitu z pegmatitů v Dolních Borech
Autor
    Novák, Milan, 1952-
    Šrein, Vladimír
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Svazek/č.
    No. 4
Strany
    s. 495-500
Rok
    1989
Poznámky
    2 tab.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Předmětová skupina
    asociace
    krystalochemie
    mikrosonda elektronová
    moravské moldanubikum
    pegmatit
    wolframáty
    wolframit
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Dolní Bory
Klíčové slovo
    Bory
    Chemical
    Composition
    Czechoslovakia
    Dolní
    Moravia
    Paragenesis
    Pegmatites
    Western
    Wolframite
Abstrakt (česky)
   Wolframit se vyskytuje v dolnoborských pegmatitech ve dvou typech. První typ tvoří černé tabulkovité krystaly, až 2 cm velké, zarostlé vždy v hrubozrnných agregátech tvořených andalusitem, křemenem a většinou též diasporem. Bývá v paragenezi s mladším pyrofylitem a vzácně s muskovitem, skorylem, korundem, monazitem, pyritem, W, Fe-niobátem a autunitem. Druhý typ tvoří mikroskopická zrna vznikající zatlačením primárního W, Fe-niobátu provázená dalšími produkty tohoto procesu: Ti-niobátem, Sc-fosfátem, Nb-rutilem a scheelitem. Z výsledků elektronové mikroanalýzy vyplývá, že první typ je blízký teoretickému vzorci (Fe, Mn) WO4 s nízkým obsahem Nb a Sc. Druhý typ vykazuje zvýšené obsahy Nb, Ti, a Sc, vyšší poměr Ta/(Ta+Nb) a nižší poměr Mn/(Mn+Fe), odpovídající až ferberitu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012