Podrobnosti záznamu

Název
    Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
Další názvy
    Chemical and isotopic composition of carbonates from hydrothermal veins in Culm of the Nízký Jeseník Upland and Oderské vrchy Mts.
Autor
    Hladíková, Jana
    Losos, Zdeněk
    Zimák, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Svazek/č.
    Roč. 2002, č. 1
Strany
    3
Rok
    2002
Výraz tezauru
    carbon isotopes
    carbonates
    fluids
    hydrothermal mineralization
    Lower Carboniferous sediments
    Moravo-Silesian Culm
    oxygen isotopes
Klíčové slovo
    Chemické
    Hydrotermálních
    Izotopické
    Jeseníku
    Karbonátů
    Kulmu
    Nízkého
    Oderských
    Složení
    Vrchů
    žil
Abstrakt (česky)
   Byl studován chemismus a izotopické složení karbonátů hydrotermálních žil ze sedimentárníh hornin kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů.
Abstrakt (anglicky)
   Chemistry and isotopic composition of carbonates from hydrothermal veins in Culm rocks of the Nízký Jeseník Upland and Oderské vrchy Mts. were studied.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012