Podrobnosti záznamu

Název
    Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce
Další názvy
    Chemical composition and physical properties of maldonite and acommanying gold and bismuth minerals from Orlík near Humpolec (Bohemian-Moravian Highlands)
Autor
    Litochleb, Jiří
    Malec, Jan
    Šreinová, Blanka
    Táborský, Zdeněk
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 9, č. 1
Strany
    12
Rok
    2001
Výraz tezauru
    maldonite, native gold, bismuth, Au-Bi-Sb intermetallic phase, paragenesis, ore textures, chemical composition, reflectance, microhardness, metamorphogenous gold bearing mineralization, Moldanubicum
Klíčové slovo
    Bizmutu
    Chemické
    Doprovodných
    Fyzikální
    Humpolce
    Maldonitu
    Minerálů
    Orlíku
    Složení
    Vlastnosti
    Zlata
Abstrakt (česky)
   Maldonit je typomorfním minerálem pro metamorfogenní stratiformní Au-zrudnění v moldanubiku a pro některé výšeteplotní hydrotermální Au-mineralizace s přítomností Bi. V paragenezi s maldonitem se na lokalitě vyskytují ryzí zlato, dvatypy zlata s malou příměsí Ag, bismut, rozpadové myrmekitové struktury Au + Bi, arsenopyrit, loellingit, pyrhotin, scheelit, místy galenit, sfalerit, chalkopyrit, molybdenit, vzácně hawleyit, hedleyit ? a nehomogenní fáze Au-Bi-Sb. S rudními minerály běžně asociují křemen, živec, diopsid, aktinolit-tremolit, biotit, sillimanit, titanit, apatit.
Abstrakt (anglicky)
   Chemical composition and physical properties of maldonite and acommanying gold and bismuth minerals from Orlík near Humpolec (Bohemian-Moravian Highlands)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014