Podrobnosti záznamu

Název
    Chemické složení hornin a jejich stabilita vůči zvětrávání; vodní dílo Pěčín
Údaj o odpovědnosti
    Jan Šrámek, Vladimír Tolar, Ladislav Mráz, Zdeněk Borovec
Autor
    Borovec, Zdeněk
    Mráz, Ladislav
    Šrámek, Jan
    Tolar, Vladimír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Strany
    s. 80-82
Rok
    1990
Předmětová skupina
    chemismus hornin
    geologie inženýrská
    indexové vlastnosti zemin
    stavby vodní
    vlastnosti fyzikálně-chemické
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Pěčín
Klíčové slovo
    Chemické
    Dílo
    Hornin
    Pěčín
    Složení
    Stabilita
    Vodní
    Vůči
    Zvětrávání
Abstrakt (česky)
   Přítomnost bobtnavých minerálů nebyla prokázána a horniny jsou vhodné pro stavbu sypané hráze vodní nádrže. Bylo studováno chemické a mineralogické složení hornin a vypočítány indexy chemické stability
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012