Podrobnosti záznamu

Název
    Chemické složení minerálů serpentinitů mezi Malešovem a Kačinou na Kutnohorsku
Autor
    Šrein, Vladimír
    Šreinová, B.
    Šťastný, Martin
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 14, -
Strany
    s. 159-169
Rok
    2007
Poznámky
    Projekt: IAA3407401, GA AV ČR
    Překlad názvu: Chemical composition of the serpentinite minerals between Malešov and Kačina in surrounding of Kutná Hora
    Rozsah: 11 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    chemical composition
    serpentinite minerals
    sulphide
Klíčové slovo
    Chemické
    Kačinou
    Kutnohorsku
    Malešovem
    Minerálů
    Serpentinitů
    Složení
Abstrakt (česky)
   Serpentin, aktinolit, pyrop, chlorit jsou složky ultrabazických hornin; ilmenit, rutil, pentlandit, heazlewoodit, kobaltpentlandit a maucherit jsou vedlejší složky ultrabazických hornin mezi Malešovem a Kačinou u Kutné Hory v ČR.
Abstrakt (anglicky)
   Serpentine, actinolite, garnet-pyrope, chloritwere observed as the main compound of the ultrabasic rocks. Ilmenite, rutile, pentlandite, heazlewoodite, cobaltpentlandite and maucherite were observed as the minor mineral of the ultrabasic rock in area Malešov and Kačina, near Kutná Hora, Czech Republic.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012