Podrobnosti záznamu

Název
    Chemické složení minerálů skarnových hornin s W a Pb-Zn mineralizací z okolí Kostelní a Okrouhlé Radouně u Jindřichova Hradce
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Litochleb, Vladimír Šrein
Další názvy
    The chemical composition of minerals in the scarn rocks with W and Pb-Zn ore mineralization from the environs of Kostelní and Okrouhlá Radouň near Jindřichův Hradec
Autor
    Litochleb, Jiří
    Šrein, Vladimír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Roč. 30, č. 3
Strany
    s. 97-105
Rok
    1990
Poznámky
    8 tab.
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Předmětová skupina
    asociace
    české moldanubikum
    mikrosonda elektronová
    minerály
    silikáty
    sulfáty
    teplota
    tlak
    wolframáty
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Kostelní Radouň
    Okrouhlá Radouň
Klíčové slovo
    Chemické
    Hornin
    Hradce
    Jindřichova
    Kostelní
    Mineralizací
    Minerálů
    Okolí
    Okrouhlé
    Pb-Zn
    Radouně
    Skarnových
    Složení
Abstrakt (česky)
   Studované vzorky skarnových hornin z Kostelní Radouně jsou makroskopicky tvořeny šmouhami, pásky a nepravidelnými shluky šedozelených až tmavě zelených silikátů, titanitem kalcitem, flogopitem a granátem. Mikroskopicky byly zjištěnykromě plagioklasu retrográdní silikáty a sulfidy. Vzorky z Okrouhlé Radouně představuje masivní, hrubozrnná a pestře zbarvená hornina, tvořená živci, křemenem, kalcitem, klinopyroxenem, granátem, vesuvianem, shluky wollastonitu, titanitem, kalcitem, sfaleritem a scheelitem. Na základě studia minerálních asociací a experimentálních výzkumů lze předpokládat, že hlavní podíl silikátů vznikl při teplotách 500-600 stupňů C a při nízkém parciálním tlaku C02
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012