Podrobnosti záznamu

Název
    Chemické složení odtoku ze tří geochemicky kontrastních podloží(leukogranit - serpentinit - amfibolit)
Další názvy
    Chemical composition of runoff from three geochemically contrasting substrates (leucogranite - serpentinite - amphibolite)
Autor
    Krám, Pavel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Hydrologie malého povodí 2005, Praha 14.-15.9. 2005
Poznámky
    Akce: 2005 ; Praha
Výraz tezauru
    buffering capacity, neutralization of acidity, calcium, magnesium, pH, alkalinity
Klíčové slovo
    Amfibolit
    Chemické
    Geochemicky
    Kontrastních
    Odtoku
    Podloží(leukogranit
    Serpentinit
    Složení
    Tří
Abstrakt (česky)
   Chemické složení odtoku ze tří geochemicky kontrastních podloží(leukogranit-serpentinit-amfibolit).
Abstrakt (anglicky)
   Chemical composition of runoff from three geochemically contrasting substrates (leucogranite - serpentinite - amphibolite)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014