Podrobnosti záznamu

Název
    Chemické typy granitů severozápadních Čech
Údaj o odpovědnosti
    Karel Breiter, Miroslava Sokolová, Adolf Sokol
Další názvy
    Chemical types of granites in NW Bohemia
Autor
    Breiter, Karel, 1956-
    Sokol, Adolf
    Sokolová, Miroslava
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Strany
    s. 25-26
Rok
    1991
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1989.
Předmětová skupina
    diferenciace magmatu
    granitoidy
    krušnohorsko-durynská oblast
    metalogeneze
    prvky stopové
    rudy Sn
    rudy W
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    Chemické
    Čech
    Granitů
    Severozápadních
    Typy
Abstrakt (česky)
   Z granitů Krušných hor, Slavkovského lesa a Smrčin bylo provedeno 120 analýz na široké spektrum prvků. Po vyhodnocení statistickými metodami bylo vyčleněno 6 chemických typů granitů sz. Čech: typ Loket, t.zv. "horská žula", t.zv. "přechodný granit",syenogranity označované jako "krušnohorské žuly" a jako nejmladší lithné granity, mající přímý vztah k většině projevů Sn-W mineralizace.Poslední, 6.typ zahrnuje mladé granity východních Krušných hor - granit preiselberský a cínovecký
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    2. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012