Podrobnosti záznamu

Název
    Chemicko-technologický průzkum netypických modrých zakalených skel z období 16. - 17. století
Autor
    Cílová, Z.
    Jonášová, Šárka
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sklář a keramik
Svazek/č.
    Roč. 62, 13/14
Strany
    s. 331-335
Rok
    2012
Poznámky
    Projekt: TA01010844, GA TA ČR3cav_un_auth*0271490
    Překlad názvu: Chemical-technological research of unusual opaque blue glass from the 16th-17th century
    Rozsah: 5 s.
Předmětová kategorie
    archaeology
    chemical composition
    opaque glass
Klíčové slovo
    16
    17
    Chemicko-technologický
    Modrých
    Netypických
    Období
    Průzkum
    Skel
    Století
    Zakalených
Abstrakt (česky)
   Nádoby ze zakaleného modrého skla se v archeologických nálezech na našem území vyskytují spíše ojediněle. Předložená práce se zaměřuje na analytický průzkum tohoto typu skla s cílem zhodnotit chemické složení a krystalické fáze podobně zbarvených skel nalezených během několika archeologických výzkumů provedených na území dnešní Prahy.
Abstrakt (anglicky)
   The containers of the opaque blue glass can be found occasionally during the archaeological discovery in our area. This thesis is focused on the analytical research of this kind of the glass to evaluate the chemical composition and the crystalline phases of the similarly coloured glasses that were found during the several archaeological researches accomplished in the area of the present Prague.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    19. 3. 2014