Podrobnosti záznamu

Název
    Chemismus atmosférických srážek v oblasti Českého Krasu.Případová studie:Velkolom Čertovy schody
Autor
    Burian, Miloš
    Cílek, Václav
    Dobešová, Irena
    Skřivan, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Český kras
Strany
    s. 40-46
Poznámky
    Překlad názvu: Chemistry of the atmospheric precipitation in the Bohemian Karst. A case study: The Čertovy Schody Quarry
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    Bohemian Karst
    chemical composition
    precipitation
Klíčové slovo
    Atmosférických
    Chemismus
    Čertovy
    Českého
    Krasu.Případová
    Oblasti
    Schody
    Srážek
    Studie:Velkolom
Abstrakt (česky)
   Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků byly monitorovány v širší oblasti Českého krasu v průběhu let 1997 až 2000, se zřetelem k aktivitám ve VLČS. Výsledky získané v oblasti Krasu jsou porovnávány s monitorovanými látkovými toky v referenční venkovské oblasti středních Čech, cca 30 km jv. od Prahy.
Abstrakt (anglicky)
   Atmospheric deposition fluxes of selected chemical elements were monitored in the broader region of the Bohemian Karst throughout the years 1997-2000, with emphasis to the activites in the Čertovy schody quarry. Results obtained in the Karst region are compared with monitored fluxes in a reference rural region in Central Bohemia, approx: 30 km SE from Prague.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012