Podrobnosti záznamu

Název
    Chemismus detritických granátů a turmalínů - příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně
Údaj o odpovědnosti
    Slavomír Nehyba, David Buriánek
Další názvy
    Chemistry of garnet and tourmaline - contribution to provenance studies of fine grained Neogene deposits of the Carpathian Foredeep
Autor
    Buriánek, David
    Nehyba, Slavomír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 89
Strany
    s. 149-159
Rok
    2004
Poznámky
    2 obr., 4 diagr.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 158-159
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Klasifikační znak
    549
    552
Skupina konspektu
    549
    552
Předmětová skupina
    asociace minerální
    granáty
    karpatská neogenní předhlubeň
    neogén
    oblast snosová
    předhlubeň
    sedimentologie
    sedimenty klastické
    složení chemické
    turmalín
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Chemismus
    Detritických
    Granátů
    Jemnozrnných
    Karpatské
    Neogenních
    Provenience
    Předhlubně
    Příspěvek
    Sedimentů
    Turmalínů
    Určení
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012