Podrobnosti záznamu

Název
    Chemismus grafitických fylitů devonských sérií v Hrubém Jeseníku
Autor
    René, Miloš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Svazek/č.
    -
Strany
    s. 98-101
Rok
    2000
Poznámky
    Překlad názvu: Chemical composition of graphitic phyllites of the Devonian series in the Hrubý Jeseník Mts
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Klíčové slovo
    Chemismus
    Devonských
    Fylitů
    Grafitických
    Hrubém
    Jeseníku
    Sérií
Abstrakt (česky)
   Grafitické fylity devonských sérií Hrubého Jeseníku jsou důležitým stratigrafickým členem devonských epizonálně metamorfovaných sérií Hrubého Jeseníku. Nejhojnějším horninovým typem jsou grafit-muskovitické a grafit-plagioklas-muskovitické fylity. Grafitické fylity se vyskytují v chloritové, biotitové, granátové zóně a zčásti i v zóně staurolitové. Zdrojem původních sedimentů byly alespoň zčásti alkalicko-vápenaté vulkanity ostrovních oblouků a sedimentace probíhala v oblasti aktivního okraje kontinentu.
Abstrakt (anglicky)
   Graphitic phyllites of the Devonian series in the Hrubý Jeseník Mts. are important stratigraphic members of the Devonian epizonally metamorphosed series of the Hrubý Jeseník Mts. The most abundant rock types are graphite-muscovite and graphite-plagioclase-muscovite phyllites. Graphitic phyllites occur in chlorite, biotite, garnet zone, partly also part of staurolite metamorphic zone. Source of original sediments were at least partly calc-alkaline island arc volcanics and sedimentation passed in area of active margin of continents.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012