Podrobnosti záznamu

Název
    Chemismus ortorul a jejich granátů v severovýchodní části Moůdanubika
Další názvy
    Chemical composition of orthogneisses and their garnets in the NE part of the Moldanubicum
Autor
    Breiter, Karel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2004
Výraz tezauru
    orthogneiss, geochemistry, petrology, garnet, Moldanubicum, Czech Republic
Klíčové slovo
    Chemismus
    části
    Granátů
    Moůdanubika
    Ortorul
    Severovýchodní
Abstrakt (česky)
   Čtyři typy spodně paleozoických ortorul byly rozlišeny v sv. části Moldanubika. Zatímco biotitické ortoruly se vyskytují na sz. a jv. okrajích oblasti, tři typy leukokrátních muskovit-turmalinických ortorul tvoří sv-jz. orientovaný pruh v centrální části. Nejvíce frakcionovaná přibyslavická ortorula je obohacena fosforem a cínem. Mineralogicky je pozoruhodná běžným výskytem granátu obohaceného fosforem.
Abstrakt (anglicky)
   Chemical composition of orthogneisses and their garnets in the NE part of the Moldanubicum
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014