Podrobnosti záznamu

Název
    Chemismus terciérních alkalických vulkanitů středozápadní části české křídové pánve a přilehlých oblastí
Další názvy
    Chemistry of Tertiary alkaline volcanics in the central-western part of the Bohemian Cretaceous Basin and the adjacent area