Podrobnosti záznamu

Název
    Chemismus vápenců barrandienského svrchního proterozoika
Další názvy
    Chemistry of Neoproterozoic calcaroeous rocks from the Barrandian
Autor
    Drábek, Milan
    Pouba, Z.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    1999
Zdrojový dokument - monografie
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového životního prostředí v roce 1998
Výraz tezauru
    geochemistry, calcareous rocks, Neoproterozoic, Barrandian
Klíčové slovo
    Barrandienského
    Chemismus
    Proterozoika
    Svrchního
    Vápenců
Abstrakt (česky)
   Geochemistry of calcareous rocks from Barradnian Neoproterozoic.
Abstrakt (anglicky)
   Chemistry of Neoproterozoic calcaroeous rocks from the Barrandian
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014