Podrobnosti záznamu

Název
    Chemistry and zonality of nickel-cobalt ores in the Úhorná Ore Field, Central Spišsko-gemerské rudohorie Mts., Eastern Slovakia
Další názvy
    Chemismus a zonálnosť Ni-Co mineralizácie v úhornianskom rudnom poli