Podrobnosti záznamu

Název
    Chemistry of carbonates from hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník Upland (Bohemian Massif)
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Zimák
Další názvy
    Chemismus karbonátů z hydrotermálních žil ve variských flyšových souvrstvích Nízkého Jeseníku (Český masiv)
Autor
    Zimák, Jiří
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica
Svazek/č.
    Vol. 36
Rok
    1999
Poznámky
    1 obr., 5 tab., 12 bibl.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geol.
Předmětová skupina
    chemismus minerálů
    flyš
    kalcit
    karbonáty
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    sulfidy
    žíla
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Nízký Jeseník
Klíčové slovo
    Bohemian
    Carbonates
    Chemistry
    Flysch
    Hydrothermal
    Jeseník
    Massif
    Nízký
    Sequences
    Upland
    Variscan
    Veins
Abstrakt (anglicky)
   Carbonates of hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník Upland are represented mainly with calcite. Carbonates of the dolomite-ankerite series (Mg-ankerite, Fe-dolomite and dolomite) are to be found at some localities. Siderite seems to be a quite sporatic constituent of the studied veins
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012