Podrobnosti záznamu

Název
    Chemostratigraphic correlation of sediments containing expandable clay minerals based on ion exchange with Cu(II) triethylenetetramine
Další názvy
    Chemostratigrafická korelace sedimentů obsahující expandabilní jílové minerály pomocí výměny iontů s Cu(II) triethylenetetramin
Autor
    Grygar, Tomáš
    Kadlec, Jaroslav
    Lojka, Richard
    Mihaljevič, Martin
    Nekutová, Tereza
    Světlík, Ivo
    Žigová, Anna
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Clays and Clay minerals
Svazek/č.
    Roč. 57, č. 2
Strany
    15
Rok
    2009
Výraz tezauru
    chemostratigraphy, expandable clay minerals, flood sediments
Klíčové slovo
    Based
    Chemostratigraphic
    Clay
    Containing
    Correlation
    Cu(II
    Exchange
    Expandable
    Ion
    Minerals
    Sediments
    Triethylenetetramine
Abstrakt (česky)
   Je podán popis nové metody chemostratigrafické korelace jemnozrných sedimentárních sérií obsahující expandabilní jílové struktury. Poměr prvků na vyměnitelných pozicích vzniká synsedimentárně a slouží jako spolehlivý korelační nástroj nezávislý na litologii. Spolehlivost metody je testována na recentních sedimentech moravské nivy a svrchnopaleozoických sedimentech středočeské a západočeské oblasti.
Abstrakt (anglicky)
   Method of cation exchange capacity analysis of soil and sediment samples with chelate of Cu2+ a 1,4,7,10-tetraazadecane was optimized, the stability of the method in small departures of the recipe in routine analyses was checked, and the results were compared with normalized BaCl2 method. The method was then demonstrated in the study of sediment profiles (lake, river, and soil sediments) and their stratigraphic correlation.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014