Podrobnosti záznamu

Název
    Chlorites from Alpine-type veins of the Silesicum (Czech Republic).
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Zimák, Pavel Novotný
Další názvy
    Chlority ze žil alpského typu v sileziku
Autor
    Novotný, Pavel, 1954-
    Zimák, Jiří
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica
Svazek/č.
    Roč. 37
Strany
    s. 51-66
Rok
    2001
Poznámky
    3 obr., 2 tab., 2 s.bibl.
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geol.
Předmětová skupina
    alpská parageneze
    chlority
    dajka
    geotermometrie
    parageneze
    pneumatolýza
    rula
    silesikum
    složení
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Hrubý Jeseník
Klíčové slovo
    Alpine-type
    Chlorites
    Czech
    Republic
    Silesicum
    Veins
Abstrakt (anglicky)
   Fissure-mineralization of Alpine-type with chlorites of the clinochlore-chamosite solid solution series occurs in the NE part of the Bohemian Massif. EDA results are tabulated for chlorites from 36 localities. Six different compositional chlorite geothermometers have been applied. Relationship between the content of tetrahedral Al in structure of the chlorite and the composition of the surrounding rocks casts doubt upon the compositional chlorite geothermometry based on the number of tetrahedral Al
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    27. 9. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012