Podrobnosti záznamu

Název
    Chloritoid schists of the Hrubý Jeseník Mts.
Údaj o odpovědnosti
    Miloš René, Vladimír Šrein
Další názvy
    Chloritoidové břidlice Hrubého Jeseníku
Autor
    René, Miloš
    Šrein, Vladimír
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica
Svazek/č.
    Vol. 37
Strany
    p. 37-45
Rok
    2001
Poznámky
    7 obr., 2 tab., 2 s.bibl.
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geol.
Předmětová skupina
    břidlice krystalická
    chloritoid
    devon
    fylit
    metamorfóza regionální
    parageneze
    silesikum
    složení
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Hrubý Jeseník
Klíčové slovo
    Chloritoid
    Hrubý
    Jeseník
    Mts
    Schists
Abstrakt (anglicky)
   Chloritoid-bearing rocks accompany in the Hrubý jeseník Mts. muscovite and muscovite-chlorite phyllites in the Devonian envelope of the Desná dome. Chloritoid schists form variously thick, irregular layers and lenses in the series of strata of muscovite phyllites and quartzitic muscovite phyllites. Chloritoid-bearing rocks were formed by regional metamorphism of illite-kaolinite clays. For chloritoid schists the higher content of Al2O3, FeO and higher ratio of K2O/Na2O and FeO/MgO is characteristic. Analysed chloritoids are also characteristic by high Fe/Mg ratio. Chloritoid schists ere formed by regional metamorphism in temeprature 400-500 °C and pressure about 400-500 MPa.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012