Podrobnosti záznamu

Název
    Chování a mobilita vybraných těžkých kovů ve dvou výtocích důlních vod v okolí Ratibořských Hor v Jihočeském kraji
Další názvy
    Geochemical behaviour of heavy metals in the two different types of mine water - Ag-Pb-Zn mines near Ratibořské Hory in the South Bohemian Region.
Autor
    Poňavič, Michal
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Svazek/č.
    Č. srpen
Strany
    3
Rok
    2008
Výraz tezauru
    waste water, mining risks, heavy metals
Klíčové slovo
    Chování
    Důlních
    Dvou
    Hor
    Jihočeském
    Kovů
    Kraji
    Mobilita
    Okolí
    Ratibořských
    Těžkých
    Vod
    Vybraných
    Výtocích
Abstrakt (česky)
   V rámci projektu České geologické služby "Vliv těžby na životní prostředí (637200)", který byl zahájen v roce 2007, je řešen dílčí úkol "Výtok sirných důlních vod z historických dobývek polymetalických rud v okolí Ratibořských Hor na Táborsku". Rok 2007 představoval úvodní etapu projektu. V rámci této etapy byly provedeny odběry vzorků vod, stream-sedimentů a půdních vzorků (pro stanovení obsahů studovaných prvků) a periodické sledování pH a Eh vod.
Abstrakt (anglicky)
   Geochemical behaviour of heavy metals in the two different types of mine water - Ag-Pb-Zn mines near Ratibořské Hory in the South Bohemian Region.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014