Podrobnosti záznamu

Název
    Chování některých prvků při zvětrávání granitoidů melechovského masivu
Autor
    Langrová, Anna
    Procházka, V.
    Vlček, V.
    Žáček, M.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    Roč. 2008, -
Strany
    s. 189-195
Rok
    2009
Poznámky
    Překlad názvu: Behavior of some elements at weathering of granites of the Melechov massif
    Rozsah: 7 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    boreholes
    chemical weathering
    granite
    Melechov massif
Klíčové slovo
    Chování
    Granitoidů
    Masivu
    Melechovského
    Některých
    Prvků
    Zvětrávání
Abstrakt (česky)
   Na chemickém složení je založeno rozdělení melechovského masívu na čtyři základní typy granitoidů- Stvořidla, Melechov, Kouty a Lipnice. Obsah prvků kompatibilních v granitech (Mg, Fe, Ti, Ca, Sr, Zr, LREE) téměř vždy klesá v řadě Lipnice- Kouty- Melechov- Stvořidla, zatímco obsah Si, P a Sn roste.Díky značnému množství analýz vzorků čerstvých hornin z vrtných jader na jedné straně a vzorků zvětralinového pláště na straně druhé, je možné vyhodnotit různé chemické přeměny, ke kterým při zvětrávání dochází. To jsou vzhledem k zhoršující se odkrytosti terénu a špatné dostupnosti nezvětralých vzorků cenné informace, které je možno využít v rámci dalších geochemicky zaměřených studií.
Abstrakt (anglicky)
   Relatively early stages of chemical weathering in granites of the Melechov massif are evaluated mainly by comparison of fresh samples from boreholes with weathered samles from soil cap. There are two very different processes of feldspar decomposition, which usually results in the formation of two groups. In the Lipnice granite, the removal of Ca and partly of Na, Sr and Ba from the rock begins in relatively early stages of weathering. In the coarse-grained Melechov granite, this process is much slower, perhaps due to the sorption or precipitation of secondary phases.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012