Podrobnosti záznamu

Název
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Český kras - CHKO před branami Prahy
Autor
    Ložek, Vojen
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Ochrana přírody
Svazek/č.
    Roč. 55, č. 3
Strany
    s. 82-88
Rok
    2000
Poznámky
    Překlad názvu: Protected Areas in the Light of their Landscape History. Bohemian Karst - a Protected Landscape Area in front of the Gate of Prague
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Klíčové slovo
    Branami
    CHKO
    Chráněná
    Český
    Historie
    Krajinné
    Kras
    Prahy
    Světle
    území
Abstrakt (česky)
   Práce se zabývá vývojem přírody během poledové doby v suchém termofytiku krasové vrchoviny na jižním pomezí vnitročeské černozemní enklávy.
Abstrakt (anglicky)
   It is apparent that the Bohemian Karst represents an area which provides excellent conditivarious phases of the Quaternary, particularly of Postglacial climatic shifts and changes in the vegetation cover and fauna.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012