Podrobnosti záznamu

Název
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Problematika krajinné historie Českého středohoří
Autor
    Ložek, Vojen
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Ochrana přírody
Svazek/č.
    Roč. 55, č. 1
Strany
    s. 18-24
Rok
    2000
Poznámky
    Překlad názvu: Protected Areas in the Light of their Landscape History. Problems of the Landscape Development in the Bohemian Middle Mts
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Klíčové slovo
    Chráněná
    Českého
    Historie
    Krajinné
    Problematika
    Středohoří
    Světle
    území
Abstrakt (česky)
   České středohoří představuje zvláštní typ krajiny, která nemá obdoby v českých zemích. Její horninové prostředí, charakteristicky členitý reliéf s velkými výškovými rozdíly, výrazný klimatický gradient ve směru JZ-SV i plně rozvinutý ekofenomén vrcholový a říční (údolá Labe) zde podmiňují vysokou stanovištní diverzitu, která umožnila zachování celé řady reliktních biocenóz ze starších vývojových období poledové doby. Úkoly ochranářské péče jsou zde proto velice náročné a složité, neboť taková koncentrace přírodních hodnot v tak vysokém stupni ohrožení se najde jen málokde ve střední Evropě.
Abstrakt (anglicky)
   It is apparent that the survival of various grassland bioenoses from earlier times to the present is not unlikely in České Středohoří Mts.It was supported by the prehistoric landnam which hindered the woodland expansion in its initial stages.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012