Podrobnosti záznamu

Název
    Chrostíci (Trichoptera) Jizerských hor a Frýdlantska
Další názvy
    Trichoptera of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic)
Autor
    Chvojka, Pavel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy
Svazek/č.
    Roč. 26, č. prosinec
Strany
    29
Rok
    2008
Výraz tezauru
    Bohemia
    Czech Republic
    faunistics
    Frýdlant region
    Jizerské hory Mts
    Trichoptera
Klíčové slovo
    Chrostíci
    Frýdlantska
    Hor
    Jizerských
    Trichoptera
Abstrakt (česky)
   Během entomologického průzkumu v Jizerských horách a na Frýdlantsku bylo v letech 1989-2008 celkem zjištěno 132 druhů chrostíků. Celkem 110 druhů bylo nalezeno v CHKO Jizerské hory, včetně vzácných druhů Wormaldia pulla (McLachlan, 1878), Polycentropus irroratus (Curtis, 1835), Plectrocnemia geniculata McLachlan, 1871, Hydropsyche fulvipes (Curtis, 1834), H. tenuis Navás, 1932 a Agrypnia pagetana Curtis, 1835, zatímco 68 druhů, včetně Oligostomis reticulata (Linnaeus, 1761), Ylodes simulans (Tjeder, 1929), Ceraclea senilis (Burmeister, 1839) a Oecetis testacea (Curtis, 1834), bylo zjištěno na Frýdlantsku. Všechny zjištěné druhy jsou uvedeny s podrobnými lokalitními údaji.
Abstrakt (anglicky)
   A total of 132 species of Trichoptera were recorded during an entomological survey in the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic) in 1989-2008. Altogether 110 species were found in the Jizerské hory Protected Landscape Area, including the rare species Wormaldia pulla (McLachlan, 1878), Polycentropus irroratus (Curtis, 1835), Plectrocnemia geniculata McLachlan, 1871, Hydropsyche fulvipes (Curtis, 1834), H. tenuis Navás, 1932, and Agrypnia pagetana Curtis, 1835, while 68 species, including Oligostomis reticulata (Linnaeus, 1761), Ylodes simulans (Tjeder, 1929), Ceraclea senilis (Burmeister, 1839), and Oecetis testacea (Curtis, 1834), were collected in the Frýdlant region. All recorded species are listed together with their locality data.
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012